top of page

Trygdetorsdag

Person med krykker

Hver torsdag tilbyr advokat Joachim Stang gratis bistand i alle typer trygdesaker.

 

Dette gjelder uavhengig av om saken dekkes under fri rettshjelp eller ikke.

Ring oss for å avtale møte med advokat Joachim Stang. Bor du ikke i området kan vi eventuelt ta dette over telefon og e-post.

På Trygdetorsdagene kan man helt uforpliktende få en gjennomgang av saken og en vurdering fra oss.


Du kan blant annet spørre oss om saker vedrørende:

 • Uførepensjon

 • Arbeidsavklaringspenger

 • alderspensjon

 • grunnstønad og hjelpestønad

 • stønad til enslige

 • stønad til helsetjenester

 • sykepenger

 • trygdemisbruk

 • yrkesskadeerstatning

 • fødselspenger

 • Refusjonskrav


Dersom saken krever ytterligere bistand fra oss, vil du i løpet av vårt møte få svar på om dine kostnader ved saken dekkes av det offentlige under ordning om fri rettshjelp.

I saker uten fri rettshjelp, kan vi tilby en maksimalpris på oppdraget.

bottom of page