Våre priser og vilkår

I mindre avgrensede saker, f.eks testamenter og ektepakt, kan vi tilby fastpris. Hør med oss, dersom du ønkser tilbud på fastpris.

- I trygdesaker utenfor fri rettshjelp, tilbyr vi
normalt en maksimal pris for oppdraget. Dersom vi ikke oppnår et bedret vedtak, betaler du ikke mer enn denne.  ​

 

  • I andre oppdrag vil timeprisen variere fra
    kr. 1060  til  kr. 2000 eks. mva.

     

  • Vi gir alltid oppdragbekreftelse i saker av et visst omfang som viser hvordan salæret blir beregnet og rammen for oppdraget
     

  • I mange saker kan man ha rett til fri rettshjelp, eller at deler av salæret dekkes av forsikringen. Vi informerer nærmere om vilkårene for dette hvis dette er aktuelt i din sak. 

Vi gir alltid oppdragbekreftelse i saker av et visst omfang som viser hvordan salæret blir beregnet og rammen for oppdraget.