top of page

Centrum advokatkontor

Grunlagt i 2007

Centrum Advokatkontor åpnet 2. mai 2007.

Vi holder til i Nygaardsgata 7 A, 1606 Fredrikstad (Bjørnegården) ved Kråkerøybrua.

 

Vårt hovedmål er å tilby klientene god service med personlig oppfølging uten at det skal gå ut over det faglige og etiske nivået. Vi forsøker alltid å løse konflikter på et så lavt konfliktnivå som mulig.

Våre advokater:

Torjus Torjusen

Spesialist på arv og skifte 

Arbeidsområder

 

Advokat Torjusen er spesialist på arv og skifte, og benyttes av tingretten som bostyrer i dødsbo og ved felleseieskifte. Han jobber stort sett med skifteoppgjør, økonomiske oppgjør etter endt samboerskap, opprettelse av testamenter, fremtidsfullmakter, ektepakter, samboeravtaler m..v. og bistår i generasjonsskifter. 

Arbeidserfaring
 

 • 2007 – Egen praksis Centrum Advokatkontor

 • 2003 – 2007 Ansatt advokat/advokatfullmektig i Din Advokatpartner AS

 • 2001 - 2003 Førstekonsulent Fylkestrygdekontoret i Troms
   

Utdannelse

 • 2006 Advokatmekler

 • 2001 Cand.jur

 • 2001 Internasjonal politikk og komparativ politikk

 • 2001 Psykologi grunnfag del 1

 • 2000 Grunnfag litteraturvitenskap

 • 1999 Amerikansk rett ved University of North Dakota

 • 1996 Hans Majestet Kongens Garde
   

Medlem av Den Norske Advokatforening


Email : torjus@centrumadvokatkontor.no 
Tel: 48 100 420

Joachim Stang

Spesialist innen trygderett

Arbeidsområder

Stang har en allsidig praksis, men har som hovedarbeidsområde trygderett, og har i løpet av virket som advokat hatt mer enn tusen trygdesaker for NAV lokalt og sentralt, samt Trygderetten og Lagmannsretten.

Som et annet viktig arbeidsområde har han fast eiendom og bolig herunder også bl.a. plan- og bygningsrett og husleie.

Han har også praktisk jobberfaring fra flere eiendomsmeglere og advokatfirma med eiendomssalg. Han bistår i dag bl.a. borettslag og sameier, eiendomsmeglere, eiendomsutviklere mm., i tillegg til at han har en rekke avhendingssaker (klagesaker ved eiendomskjøp) i sin portefølje.

Stang har også spesialisering og bistår i forsikringssaker som f.eks skadeoppgjør, sviksaker m.v.

Arbeidserfaring

 

 • 2007 - Egen praksis i Centrum Advokatkontor

 • 2004 - 2006 Ansatt advokat/advokatfullmektig i Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS

 • 2002 - 2004 Juridiske engasjementer/trainee i Advokatfirmaet BAHR (Oslo), DLA Nordic (Oslo), Thommessen (Oslo)

 • 2000 - 2004 Ansatt i Advokatfirmaet Kvale & Co AS i Oslo

 • 2000 - 2004 Ansatt i Eiendomsmegler1 Briskeby Oslo og Postbanken (Aktiv) Eiendom Grunerløkka og Torshov

 • 1999 - 2000 Ansatt miljøarbeider i barnevernet

 • 1996 - 1998 Ansatt i Luftforsvaret og Kystartilleriet, bl.a. instruktør, troppsjef og ABC-offiser


Utdannelse

 

 • 2004 Cand.jur.

 • 1996-1997 Befalsutdanning baseforsvar

 •  

Medlem av Den Norske Advokatforening


Email : joachim@centrumadvokatkontor.no  
Tel: 41 25 20 50

Hans Thomas Revhaug

Fokus på strafferett, avtale- og kontraktsrett 

Arbeidsområder

 

Revhaug påtar seg oppdrag innenfor ulike rettsområder, slik som strafferett, arbeidsrett, arv- og familierett.

I tillegg har Revhaug fokus på avtale- og kontraktsrett og bistår private og næringsvirksomheter.

 

Revhaug har også oppdrag for tingretten som bostyrer i konkursbo og dødsbo.
 

Arbeidserfaring
 

 • 2013 – Egen praksis. Centrum Advokatkontor fra 2017

 • 2009 – Ansatt advokat hos Advokatfirmaet Planke DA

 • 2007 – Dommerfullmektig v/Fredrikstad tingrett og Sarpsborg tingrett

 • 2005 – Politiadvokat v/Østfold politidistrikt

 • 2003 – National Expert ved EFTA Surveillance Authority i Brussel

 • 2000 Rådgiver Landbruksdepartementet
   

Utdannelse
 

 • 2000 – Cand Jur (Universitetet i Oslo)

 • 1998 – Agronom (Kaldnes landbruksskole)

Medlem av Den Norske Advokatforening


Email : hans.thomas@centrumadvokatkontor.no 
Tel: 97 10 58 51

Hilde Jæger

Strafferett, barnevernsrett og foreldretvister som sine spesialomrder

Arbeidsområder
 

Advokat Hilde Jæger har strafferett, barnevernsrett og foreldretvister som sine spesialområder, i tillegg til saker 
for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern (klagesaker over tvangsvedtak i psykiatrien) og senere
domstolsbehandling av slike saker.

 

 

hun har arbeidet som advokat siden 2007, og har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett.

 

Hilde Jæger er fast bistandsadvokat for Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett.  

Arbeidserfaring
 

 • 2020 - Egen praksis Centrum Advokatkontor

 • 2007 - 2019 - Ansatt advokat i Advokatfirmaet Planke DA

 • 2003 - 2007 - Politiadvokat i Asker og Bærum politidistrikt

 • 1993 - 2003 - Rådgiver i Justisdepartementet

 • 1996 - 1997 - Politifullmektig i Nord-Jarlsberg politidistrikt
   

Utdannelse

 

 • 1992 - Cand. jur

 • 2004 - Advokatbevilling 

Email : hilde@centrumadvokatkontor.no
Tel: 909 62 317

bottom of page