top of page

Straffesaker

dommergavel

Advokatene Hans-Thomas Revhaug, Hilde Jæger og Joachim Stang jobber med straffesaker.

En forsvarer skal ivareta siktedes interesser under etterforskningen og ved en eventuell rettssak. Den som er siktet i en straffesak har krav på å la seg bistå av forsvarer og at det offentlige dekker kostnaden. Unntak fra dette gjelder blant annet saker som avgjøres ved forelegg og enkelte andre saker. 

Våre forsvarer bistår blant annet med:

  • Anmeldelse og avhør

  • Bistand under etterforskning

  • Bistand under varetektsfengsling og fengslingsmøter

  • Bistand som forsvarer under hovedforhandling

     

bottom of page