top of page
Søk
  • Centrum advokatkontor

Utsatte rettssaker hoper seg opp



På grunn av Koronasituasjonen hoper det seg opp med rundt 30 utsatte rettssaker i Fredrikstad. De viktigste sakene som de mest alvorlige straffesakene der tiltalte sitter i varetekt, samt saker der personer under 18 år er involvert blir prioritert. Sorenskriveren regner med at de blir a jour til høsten. Les mer her.

160 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page