top of page

Bolig 

Flytter inn

Advokat Joachim Stang og advokat Hans-Thomas Revhaug bistår i blant annet saker om:

  • Oppsigelse og utkastelse i husleieforhold

  • Mangler ved fast eiendom

  • Leiekontrakter

  • Tomtefeste

  • Tinglysing

     

bottom of page