Bolig 

Bolig.jpg

Advokat Joachim Stang og advokat Hans-Thomas Revhaug bistår i blant annet saker om:

  • Oppsigelse og utkastelse i husleieforhold

  • Mangler ved fast eiendom

  • Leiekontrakter

  • Tomtefeste

  • Tinglysing