top of page

Barn og familie 

Familie på en strand

Advokat Hilde Jæger bistår i saker om barnefordeling og saker etter barnevernloven. Hun kan blant annet bistå i saker som:

  • Barnefordeling

  • Omsorgsovertakelser

  • Samværsavtaler

  • Akuttplasseringer 

  • Bekymringsmeldinger

  • Foreldretvister
     

bottom of page