Barn og familie 

Advokat Hilde Jæger bistår i saker om barnefordeling og saker etter barnevernloven. Hun kan blant annet bistå i saker som:

  • Barnefordeling

  • Omsorgsovertakelser

  • Samværsavtaler

  • Akuttplasseringer 

  • Bekymringsmeldinger

  • Foreldretvister
     

Centrum advokatkontor

  • White Facebook Icon

©  2020

Nygaardsgata 7 A, 1606 Fredrikstad

Tel:  69 31 18 80