Trygd

Har du fått avslag på vedtak fra NAV? 

Advokat Joachim Stang bistår i trygdesaker i blant annet følgende saker:
 

  • Uføretrygd 

  • AAP og dagpenger

  • Tilbakebetalingskrav

  • Avslag på stønader (unntatt sosialhjelp)

  • Saksbehandlingsfeil

Centrum advokatkontor

  • White Facebook Icon

©  2020

Nygaardsgata 7 A, 1606 Fredrikstad

Tel:  69 31 18 80