Trygd

Unknown.jpg

Har du fått avslag på vedtak fra NAV? 

Advokat Joachim Stang bistår i trygdesaker i blant annet følgende saker:
 

  • Uføretrygd 

  • AAP og dagpenger

  • Tilbakebetalingskrav

  • Avslag på stønader (unntatt sosialhjelp)

  • Saksbehandlingsfeil