Bistandsadvokat

Bistandsadvokat.jpg

Advokat Hilde Jæger og advokat Hans-Thomas Revhaug jobber som bistandsadvokater.

Bistandsadvokaten skal ivareta hensynet til voldsofre og de som er utsatt for en straffbar handling. Du kan ha krav på bistandsadvokat fra saken er anmeldt, gjennom hele straffesaken og til eventuell erstatningssak er avgjort. Våre bistandsadvokater kan blant annet hjelpe deg i saker om:

 

  • Vold i nære relasjoner

  • Voldtekt og andre seksuelle overgrep

  • Mishandling

  • Besøksforbud

  • Voldsoffererstatning 

  • Vold og trusler