Søk
  • Centrum advokatkontor

Sønnen svindlet med farens kredittkort for to millioner

Advokat Torjus Torjusen bisto faren som slapp pant i huset og tvangstrekk i lønn.Se sak fra Fredriksstad Blad nedenfor.


Faren slapp unna pant i huset og tvangstrekk i lønn, fordi retten fant det bevist at det var sønnen som hadde svindlet til seg penger med kredittkort.


Fredrikstad tingrett har opphevet tvangsfordringen som én av kredittinstitusjonene hadde ilagt mannen, for å drive inn misligholdt kredittkortgjeld.

Mannen risikerer dermed ikke å miste verken lønnsinntekter eller huset han bor i, som følge av langvarig kredittkort-svindel som hans sønn skal ha tilstått å stå bak.


Stjal farens post


Sønnen i huset har i følge tingretten erkjent å ha svindlet til seg nærmere to millioner kroner ved å bestille og misbruke en rekke kredittkort.


Kortene ble bestilt i farens navn, ved hjelp av hans personnummer.

Sønnen brukte kortene og farens kodebrikke til å spille nettspill og handle på internett.


All post som kom til familien, og som dreide seg om tilbakebetaling av kredittkortgjelden, skal sønnen i følge retten ha konfiskert, for ikke å bli oppdaget.


Sønnens første forklaring skal ha vært at uvedkommende hadde tappet farens konto fra utlandet.


Så snart svindelen ble oppdaget, varslet faren banken.


Se hele saken hos Fredriksstad Blad

0 visninger

Centrum advokatkontor

  • White Facebook Icon

©  2020

Nygaardsgata 7 A, 1606 Fredrikstad

Tel:  69 31 18 80