Søk
  • Centrum advokatkontor

Er domstolsreformen død?
Domstolkommisjonens forslag var å redusere antall domstoler til 1/3. Nå er det flertall på Stortinget for å stemme nei til forslaget. Domstolsdirektøren er målløs.

Les mer om saken her.

8 visninger

Centrum advokatkontor

  • White Facebook Icon

©  2020

Nygaardsgata 7 A, 1606 Fredrikstad

Tel:  69 31 18 80