top of page
Søk
  • Centrum advokatkontor

Avtaler for russen

Advokat Torjus Torjusen gir råd til russen.


– Pass på hva dere skriver under på.


Det sier advokat Torjus Torjusen ved Centrum Advokatkontor til Fredriksstad Blad.

– Det er veldig viktig at russen er klare over hva de skriver under på. Selv om dette i bunn og grunn skal handle om fest og moro, er kontrakter de skriver under fortsatt gjeldende, og personen som skriver under bør vite hva som står i kontrakten, sier Torjusen.


– Annerledes i dag

Om det er kjøp eller salg av buss eller van er det kontrakter som skrives under av russen. I dag kan busser koste alt fra 200.000 til 600.000 kroner. Ofte skriver et av bussmedlemmene under på kontrakten, og dersom det går galt, er det denne personen som sitter igjen med ansvaret.

– Russetiden er annerledes enn det den var på min tid, og når det kommer til såpass store summer er det viktig at vedkommende er klar over at han eller hun faktisk har ansvaret dersom noe går galt. Blir bussen for eksempel ikke betalt, grunnet at gruppen ikke har pengene, er det vedkommende som sitter igjen med en stor gjeld etter russetiden, og det kan jeg ikke tenke meg er så veldig populært.


– Lag budsjett på forhånd


Torjusen anbefaler alle russ å lage et budsjett på forhånd, uansett hvor store summer de har tenkt til å legge ned.


– Har hver og en gruppe et budsjett fra starten av vil det være lettere for alle medlemmene å kunne planlegge og vite hva de skal bruke penger på. Ser de at det blir for mye, har de muligheten til å trekke seg fra første stund.


Videre anbefaler advokaten russen å skrive kontrakter innad i gruppen. Her bør russen ta med ordensregler og ikke minst hvor mye penger som skal betales inn til enhver tid.


– Ordensregler er veldig viktig. Her vil jeg på mitt sterkeste anbefale at man tar med ting som å ikke la noen i gruppen gå alene, passe på at man ikke kjører fra noen på treff og sørge for at det blir holdt sameiemøter, eller såkalte «bussmøter». I kontrakten bør det også skrives ned hvem som har ansvar for hva – økonomisjefer, bussjef og dugnadsansvarlige bør bestemmes før prosjektet settes i gang.


Gjelder fra du er 18 år


Mange skriver kontrakter og blir enige om ansvar seg imellom, men er ikke klar over at kontrakten først gjelder etter fylte 18 år.


– De kan derfor ikke kreve noe som helst, dersom noen for eksempel nekter å betale. Et lite tips kan være at foreldrene er verger og skriver under kontrakten. Når de har fylt 18 år kan de lage en ny kontrakt som de selv kan skriver under, forteller Torjusen.


Anti-narkotika-kontrakt


I russetiden kan mye skje, og hvert år er det dessverre tilfeller der russen bruker narkotiske midler på ulike treff. Torjusen mener det er viktig at det lages egne kontrakter mot bruk av narkotika.


– Gjør det klart på forhånd, at dersom noen på bussen bruker narkotiske midler i russetiden, så kan de for eksempel ikke komme inn i bussen. Enda viktigere er å gjøre det klar at narkotiske midler ikke kan oppbevares på bussen eller vanen under noen omstendigheter. Russen bør være klar over at blir de tatt med narkotika i kjøretøyet, så vil dette føre til konsekvenser for alle medlemmene, forteller Torjusen.249 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page