barn2

Hver torsdag tilbyr vi gratis bistand i alle typer trygdesaker. Dette gjelder uavhengig av om saken dekkes under fri rettshjelp eller ikke.
Ring oss for å avtale møte med en av våre advokater! Bor du ikke i området kan vi eventuelt ta dette over telefon og e-post.

Les Demokratens omtale av Trygdetordag her.

På Trygdetorsdagene kan man helt uforpliktende få en gjennomgang av saken og en vurdering fra oss.
Du kan blant annet spørre oss om saker vedrørende:

 • uførepensjon
 • Arbeidsavklaringspenger
 • alderspensjon
 • grunnstønad og hjelpestønad
 • stønad til enslige
 • stønad til helsetjenester
 • sykepenger
 • trygdemisbruk
 • yrkesskadeerstatning
 • fødselspenger
 • Refusjonskrav

Dersom saken krever ytterligere bistand fra oss, vil du i løpet av vårt møte få svar på om dine kostnader ved saken dekkes av det offentlige under ordning om fri rettshjelp.

I saker uten fri rettshjelp, kan vi tilby en maksimalpris på oppdraget.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider