pengerDersom det ikke er avtalt fastpris på oppdraget, tar vi betalt etter medgått tid. Vi benytter følgende timesatser:

  • I saker som dekkes av fri rettshjelp (fritt rettsråd) betaler du maksimalt en egenandel som for tiden er kr. 1020 . Vi vurderer alltid helt kostnadsfritt for deg om saken dekkes under fri rettshjelp.
  • For andre oppdrag vil timeprisen variere fra kr.1020 og  kr. 1 950 eks. mva.
  • I mange saker dekkes advokatutgiftene av forsikringsselskapet ditt.Vi vurderer dette helt kostnadsfritt for deg
  • I trygdesaker utenfor fri rettshjelp, tilbyr vi normalt en maksimal pris for oppdraget. Dersom vi ikke oppnår et bedret vedtak, betaler du ikke mer enn
    denne.

Vi gir alltid oppdragbekreftelse i saker av et visst omfang som viser hvordan salæret blir beregnet og rammen for oppdraget.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider