Centrum advokatkontor vant frem i Trygderetten med krav om at avdødes formue skulle vurderes etter innhentet forhåndslikning, og ikke etter siste endelige likning.

Avgjørelsen medfører at NAV nå må endre sin urimelige avslagspraksis i saker hvor avdøde ikke har formue i behold til dekning av gravferdsutgifter, men hvor siste likning viser en formue over grensen for gravferdsstønad.

Link til avgjørelse kommer når publisert..

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider