vektCentrum Advokatkontor har en alminnelig praksis og tilbyr bistand innenfor de fleste rettsområder. Våre advokater har likevel en særlig kompetanse og erfaring innenfor følgende områder:

  • Trygd og stønader
  • Arbeidsrett og arbeidsliv
  • Fast eiendom og bolig
  • Arv og skifte
  • Barn og familie
  • Samliv og samlivsbrudd
  • Forsikring

Alle advokatene har allsidig prosedyreerfaring med oppdrag både i sivilie saker og straffesaker. I tillegg bistår vi jevnlig i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og Fylkesnemda.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider