Advokat Torjus Torjusen er godkjent advokatmekler og mekler saker om arv og skifte, samlivsbrudd og saker om oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold.

Hva er advokatmekling?

Advokatmekling er en billig og lite konfliktskjerpende måte å løse konflikter på. Målet med meklingen er å komme frem til en avtale som avslutter tvisten.

Mekleren er en nøytral mellommann som har kompetanse til å hjelpe partene til å finne løsninger. Mekleren fokuserer på partenes underliggende interesser. Dette gir stort rom for forhandlingsløsninger. I en meklingssituasjon kan partene selv bringe inn løsningsforslag og gi tilbud på en måte som ikke er mulig ved ordinær domstolsbehandling.

Hvordan foregår meklingen?

Meklingen foregår dels ved fellesmøter og dels med særmøter mellom part og mekler. Det er også anledning til å ha med egen advokat. Disse vil da ha en mer tilbaketrukker rådgiverrolle. Selve meklingen varer høyst en dag.

Hva koster det?

Dersom du har krav på fri rettshjelp, vil du få utgiftene til mekling ved advokat dekket i samme utstrekning som utgifter til egen advokat. I andre tilfeller deler partene kostnadene til mekling seg imellom. Prisen og rammen for meklingen fastsettes på forhånd og tar utgangspunkt i våre prinsipper for salærfastsettelse.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider